Toimintasuunnitelma 2022

Suomen Eestinajokoirayhdistys ry

 

KOETOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

 

Koetoimikunta järjestää Ajomestari 2022 Kolilla 19.11.2022 yhteistyössä Kolin Erämiehien kanssa. Keskuspaikkana toimii Ukkohirvi Ahmovaarassa.

 

Koetoimikunta järjestää eestinajokoirille rajoitetun ajokokeen Nilsiässä 4.12.2022. Lisäksi Koetoimikunta osallistuu ajokokeen järjestelyihin Ristijärvellä 25.9.2022. Koetoimikunta järjestää tuomarit molempiin kokeisiin tarvitsijoille.

 

Koetoimikunta opastaa ja avustaa kaikin tavoin ajokokeista kiinnostuneita aloittelevia harrastajia. Koetoimikunta täydentää edelleen avustavien henkilöiden verkostoa ympäri Suomea.

 

Koetoimikunta osallistuu Kaakon beagle ry:n järjestämään haasteotteluun 25.11.2022. Osallistujien valinnassa käytetään samoja valintakriteerejä kuin edellisenä vuonna.

 

Koetoimikunta toiminnallaan pyrkii saavuttamaan 20 eri eestinajokoiran ajokoekäynnin rajan kuluvana vuonna. Kiinnostuksen lisäämiseksi koetoimikunta järjestää arvonnat eestinajokoirien ajokoekäyntien ja uran ensimmäisen ajokoekäyntinsä suorittaneiden eestinajokoirien kesken. Molemmissa ovat omat arvonnat.

 

Koetoimikunta kehittää varainhankintaa, jotta harrastajia voidaan jatkossa tukea ja avustaa monipuolisemmin ajokoetoiminnassa.

 

Koetoimikunta osallistuu tarvittaessa SEAK:n hallituksen järjestämiin keskustelutilaisuuksiin (verkkotapaamisiin).